Bibeln är världshistoriens mest fascinerande litterära verk. Sextiosex böcker författade av mer än fyrtio olika författare på ett tidspann över 1500 år, ett bibliotek böcker som hävdas vara utandade av Gud själv. Finns det goda skäl att tro på dess övernaturlighet?
Se till att sprida ordet!

Sprid Ordet