Bibeln är världshistoriens mest fascinerande litterära verk. Sextiosex böcker författade av mer än fyrtio olika författare på ett tidspann över 1500 år…
Se till att sprida ordet!